HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Khai phá bản thân - Mở lối thành công (Hà Nội ngày 13 - 14/6/2015 và TP.HCM ngày 20 - 21/6/2015)

slide

Chuyên gia thực hành thay đổi tiềm thức

4

TESTIMONALS

“Tôi rất ấn tượng về chương trình và phong các giảng dạy của diễn giả – dí dỏm nhưng vô cùng sâu sắc”

Chị Nguyễn Thị Kim Khánh

Giám Đốc Sale – Marketing , Viettel telecom

“Các chương trình của anh Khanh đều cuốn hút, không chỉ giảng dạy kỹ năng hiệu quả mà còn lan truyền “lửa” cho học viên – giúp họ có nghị lực để dám thay đổi”

Bà Nguyễn Thị Phùng Thu

Giám đốc nhân sự, LG Vina Cosmetic

“Anh Khanh đúng là bậc thầy về khích lệ tinh thần và huấn luyện đội ngũ – sau mỗi chương trình lại cho tôi những nhận thức mới và cảm hứng để tiếp tục hun đúc hoài bão xây dựng nề nếp công ty, lan truyền ước mơ, tương lai của công ty cho nhân viên.“

Bà Dương Ngọc Dung

Tổng giám đốc , Tổng công ty May Nhà Bè