(84 -28) 66548050 / 66709922 - 0909 678 416 (Ms Thu) tththu@powerup.vn
  • Gia Đình

  • Nuôi Dạy Con: Để Con Cái Xem Ta Là Bạn
  • Nuôi Dạy Con: Để Con Cái Xem Ta Là Bạn

  • Bố mẹ nào cũng tưởng rằng mình hiểu được con. Chẳng lạ gì với những câu nói: “Tôi đẻ nó ra, lẽ nào tôi không hiểu được nó!”. Nhưng đến một lúc nào đó, các bậc cha mẹ mới ngộ ra rằng, giá như mình hiểu được con thì bây giờ đâu phải rơi vào tình cảnh đau lòng này. Hiểu được con là phải hiểu được những diễn biến tâm lý bên trong con, hiểu được các mối quan hệ, khát...
  • Xem thêm...